Cenovnik

Osnovni troškovi prodaje Proizvoda je naknada Oglasa, plus naknada za transakciju prodaje, plus naknada za bilo koje opcionalne funkcije i usluge koje možete koristiti prilikom unošenja Oglasa.

Dodatna kategorija oglasa
20.00 RSD
Kupi odmah
0.50 RSD
Istaknuto na stranici kategorije
100.00 RSD
Napravi ponudu
0.30 RSD
Označen Artikal
50.00 RSD
Istaknuto na početnoj stranici
200.00 RSD
Slike Oglasa
5.00 RSD
Rezervisana cena
0.10 RSD
Postava Oglasa
[ 0.01 RSD - 99.99 RSD ] Besplatno
Postava Oglasa
[ 100.00 RSD - 999.99 RSD ] 10.00 RSD
Postava Oglasa
[ 1'000.00 RSD - 999'999.99 RSD ] 100.00 RSD
Listing Subtitle
10.00 RSD
Mediji Oglasa
5.00 RSD
Naknada Prodajne transakcije
[ 0.01 RSD - 999.99 RSD ] 4.00%
Naknada Prodajne transakcije
[ 1'000.00 RSD - 9'999.99 RSD ] 3.00%
Naknada Prodajne transakcije
[ 10'000.00 RSD - 999'999.99 RSD ] 2.00%
Naknada Prodajne transakcije
[ 1'000'000.00 RSD - 10'000'000.00 RSD ] 1.00%