Cenovnik

Osnovni troškovi prodaje Proizvoda je naknada Oglasa, plus naknada za transakciju prodaje, plus naknada za bilo koje opcionalne funkcije i usluge koje možete koristiti prilikom unošenja Oglasa.

Naknada Korisnika

Naknada Registracije Korisnika
Besplatno